Dzień Nauczyciela

17 października, 2020

14 października w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Księży Orionistów świętowaliśmy Dzień Edukacji Narodowej.

W kaplicy Wychowankowie i Wychowawcy uczestniczyli w Mszy Świętej, której przewodniczył Dyrektor Ośrodka ks. Marcin Chrzęszczyk FDP. Słowo Boże wygłosił ks. Michał Szczypek FDP.

Następnie odbyła się Akademia z okazji Dnia Nauczyciela. Ks. Dyrektor wręczył nagrody wychowawcom p. Agnieszce Samulskiej-Smulskiej i p. dr Joannie Moledzie, nauczycielom p. Agnieszce Domalewskiej i p. Kajetanowi Leszczyńskiemu oraz pracownikom obsługi państwu Jolancie i Zdzisławowi Korkiewicz oraz dyplomy uznania dla pracowników obchodzących jubileusze pracy zawodowej p. Dyrektor Małgorzacie Stankiewicz i p. Monice Leszczyńskiej.

Po oficjalnych przemówieniach grupa wychowanków pod kierunkiem p. Agnieszki Samulskiej-Smulskiej i p. Jolanty Osipiuk zaprezentowała krótką scenkę satyryczną.