Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro

Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro została powołana 18 kwietnia 2007 roku. Misją Fundacji jest wypełnienie duchowego testamentu Patrona św. Alojzego Orione poprzez pochylanie się nad potrzebującymi, prowadzenie ich do Jezusa oraz czynienie dobra zawsze wobec wszystkich.

Pomocą obejmujemy dzieci i młodzież oraz dorosłych. Naszymi Podopiecznymi są osoby chore, niepełnosprawne, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, wykluczone społecznie i zagrożone wykluczeniem. Dzięki ofiarności Darczyńców możemy pokrywać koszty leczenia i rehabilitacji. Każda nawet najmniejsza wpłata, czy też przekazany 1 procent podatku to ogromna szansa dla każdego z naszych Podopiecznych. Docieramy do potrzebujących w Polsce, na Białorusi, na Ukrainie, w Syrii oraz w Afryce: Kenii, Mozambiku i Madagaskarze.

Troszczymy się o afrykańskie dzieci żyjące w skrajnym ubóstwie i pozbawione dostępu do edukacji. Poprzez trzy projekty adopcji na odległość nasza pomoc dociera do dzieci z Kenii i Madagaskaru. Ponadto promujemy i organizujemy wolontariat krajowy i misyjny.

Trzy główne rodzaje działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, jakie prowadzi nasza Fundacja to: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, działalność charytatywna oraz działalność na rzecz dzieci i młodzieży.

Czyńmy Dobro, a wówczas świat stanie się lepszy i piękniejszy!

Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro
ul. Lindleya 12, 02-005 Warszawa
tel./fax: 22 622 56 78
email: fundacja@czynmydobro.pl
www.czynmydobro.pl

Numer rachunku bankowego:
09 1240 1053 1111 0010 1452 8931