Dzień Edukacji Narodowej

14 października, 2021

14 października 2021 roku w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Księży Orionistów w Warszawie odbyły się uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystości rozpoczęła Msza święta sprawowana przez dyrektora placówki ks. Marcina Chrzęszczyka FDP i przedstawiciela miejscowej wspólnoty zakonnej ks. Bogdana Tomaszewicza FDP, podczas której modliliśmy się w intencji pracowników i wychowanków naszego Ośrodka.

Druga część uroczystości rozpoczęła się przemówieniem Księdza Dyrektora i życzeniami dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów i wszystkich pracowników naszego ośrodka. Następnie w imieniu Przełożonego Prowincjalnego Małego Dzieła Boskiej Opatrzności ks. Marcin Chrzęszczyk FDP wręczył akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego panu Marcinowi Kurowi. Tradycyjnie przyznane zostały też nagrody dla pracowników, które wręczyli ks. Dyrektor i Dyrektor Szkoły pani Małgorzata Stankiewicz. W tym roku za szczególne zasługi w pracy wychowawczej wyróżnieni zostali: pani Anna Załuska – psycholog, pan Krzysztof Sołtysiak – wychowawca i nauczyciel języka polskiego oraz pan Artur Zajączkowski – wychowawca i nauczyciel przygotowania zawodowego. Specjalną nagrodę odebrała także pani Monika Idzikowska, która obchodzi w tym roku jubileusz 30 lat pracy w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Księży Orionistów. Natomiast pani Monika Daniło odebrała dziś Nagrodę Prezydenta m.st. Warszawy przyznawaną za zaangażowanie i profesjonalizm w codziennej pracy z dziećmi i młodzieżą.

Kolejnym punktem był występ wychowanków dedykowany nauczycielom i wychowawcom przygotowany pod kierunkiem pani Agnieszki Samulskiej-Smulskiej, pani Magdaleny Krakowskiej oraz pani Jolanty Osipiuk. Uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej zakończył wspólny obiad dla pracowników i wychowanków naszego Ośrodka.