Fundacja Iskra Bożej Opatrzności

Fundacja Iskra Bożej Opatrzności to ewangelizacyjne dzieło Zgromadzenia Orionistów w Polsce. Powstało by służyć młodzieży, rodzinom i niepełnosprawnym w odkrywaniu i doświadczaniu prawdy, którą żył św. Alojzy Orione. Głosił on, że „Tylko miłość zbawi świat” a ukazywał tę miłość w relacji do najuboższych, cierpiących i opuszczonych i zagubionych w życiu młodych. Fundacja Iskra prowadzi magazyn, tworzy filmy i miejsca, w których ukazują się owoce oriońskiego charyzmatu.

Czym się zajmujemy?
Tworzymy dzieła i miejsca, w których będzie mogła objawiać się miłość Boga do ludzi najbardziej osamotnionych w swojej biedzie. Projekty Fundacji Iskra Bożej Opatrzności powstają zatem z myślą o ludziach spychanych poza nawias społeczny: jesteśmy dla młodych z wyrokami, dla ubogich rodzin wielodzietnych, dla niepełnosprawnych, dla zagubionych w życiu, bez wiary i nadziei.

www.fibo.org.pl/