Hipoterpia w MOW Księży Orionistów

3 października, 2019

W nowy rok szkolny wchodzimy, a raczej wjeżdżamy w pięknym stylu 🙂
Pozdrawiamy z hipoterapii 🙂

Hipoterapia to jedne z zajęć, które realizujemy dzięki projektowi „Odzyskani” – zadania współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl