Inauguracja Centrum Edukacyjnego TRAMPOLINA I

Inauguracja Centrum Edukacyjnego Trampolina I w Warszawie-Aninie

Dnia 8 czerwca 2009 roku w Warszawie-Aninie, zostało zainaugurowane Centrum Edukacyjne Trampolina I – filia Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Księży Orionistów przy ul. Barskiej 4 w Warszawie.
Uroczystego poświęcenia nowego Centrum Edukacyjnego dokonał Ordynariusz Diecezji Warszawsko-Praskiej J.E. Ks. Arcybiskup Henryk Hoser wraz z Przełożonym Generalnym Zgromadzenia Zakonnego Małe Dzieło Boskiej Opatrzności – ks. Flavio Peloso z Rzymu.

Na uroczystości przybył Sekretarz Stanu przy Prezydencie Rzeczpospolitej Polskiej pan Paweł Wypych oraz liczne delegacje samorządowe i oświatowe m. st. Warszawy. Licznie przybyłym przedstawicielom rodziny oriońskiej przewodniczył ks. Prowincjał Władysław Kubiak oraz Przełożona Prowincjalna sióstr orionistek – S. Maria Sylwia Zagórowska.

Na uroczystości złożyły się trzy momenty: prezentacja domu i prowadzonej w nim dynamiki edukacyjnej, Msza święta pod przewodnictwem ks. Arcybiskupa oraz wspólny obiad w ogrodzie.

Podczas pierwszej części wszystkich zebranych zaskoczył Sekretarz Stanu pan Paweł Wypych wręczając odznaczenie państwowe ks. Piotrowi Jaskowi, byłemu dyrektorowi MOW przy ul. Barskiej i inicjatorowi Centrum Edukacyjnego TRAMPOLINA I w Aninie, jako znak szacunku i wdzięczności wobec całego Zgromadzenia za zasługi na polu wychowawczym i społecznym.

Mszę świętą animowali sami wychowankowie MOW z ul. Barskiej i z Anina. Jako wstęp do Mszy świętej przedstawili krótką, ale oryginalną inscenizację o ks. Orione. W czasie Mszy świętej z pomocą wychowawców i nauczycieli mocnym śpiewem włączali się w liturgię.

„Trampolina I” jest projektem resocjalizacyjnym, który ma służyć przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu chłopców z problemami wychowawczymi. Cel ten pragnie się osiągnąć poprzez usamodzielnienie, w którym absolwenci MOW z ul. Barskiej przygotowują się do samodzielnego życia uczęszczając do szkół ponadgimnazjalnych na terenie Warszawy, uczestnicząc w różnych kursach zawodowych, szkoleniach i terapiach, a wszystko to w zależności od indywidualnych potrzeb.

Ponadto „Trampolina I” prowadzi warsztaty psychoedukacyjne, zajęcia ogólnorozwojowe, doradztwo zawodowe oraz warsztaty umiejętności społecznych.