Inauguracja roku szkolnego 2021/2022

24 września, 2021

24 września 2021 roku w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Księży Orionistów w Warszawie odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2021/2022.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą świętą w kaplicy św. Antoniego, której przewodniczył i homilię wygłosił Przełożony Prowincjalny Zgromadzenia Zakonnego Małe Dzieło Boskiej Opatrzności ks. dr Krzysztof Miś FDP. Dalsza część uroczystości odbyła się na sali gimnastycznej ośrodka, gdzie zgromadzili się nauczyciele, wychowawcy, pracownicy szkoły, wychowankowie oraz ich rodzice i opiekunowie. Głos zabrał Dyrektor MOW ks. Marcin Chrzęszczyk FDP, który powitał wszystkich zebranych gości, a następnie opowiedział o naszym ośrodku. Kolejnym punktem była prezentacja multimedialna stanowiąca podsumowanie ubiegłego roku szkolnego. Następnie głos zabrała także Dyrektor Szkoły Podstawowej funkcjonującej w MOW pani Małgorzata Stankiewicz, która przedstawiła funkcjonowanie placówki i plany na nadchodzący czas. Uroczystość zakończyła się wspólnym obiadem.