Jubileusz 30 – lecia działalności i otwarcie nowego kompleksu sportowego

1 października, 2020

19 września 2020 w Warszawie przy ul. Barskiej 4 miały miejsce Jubileusz 30-lecia działalności Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Księży Orionistów oraz poświęcenie i otwarcie nowego kompleksu sportowego.

Dom na Barskiej, w którym mieści się młodzieżowy ośrodek wychowawczy, ma piękną historię. Szczyci się już ponad stuletnią przeszłością i tradycją wychowawczą.

Powstał z inicjatywy ks. Franciszka Toporskiego, zwanego „ojcem sierot” i został oddany do użytku w 1913 roku. Praca wychowawcza prowadzona przez Orionistów w tym miejscu od 1939 r. została przerwana w 1954 r., kiedy to władze komunistyczne zabrały większą część domu, pozostawiając im tylko kaplicę i pokoje mieszkalne dla księży. W roku 1990 władze zgodziły się na zwrócenie zagarniętej nieruchomości wraz z ośrodkiem i podopiecznymi. Od tego czasu funkcjonuje on i działa jako jedna z nielicznych placówek typu resocjalizacyjnego w Polsce, które prowadzone są przez Kościół katolicki.

Uroczystość rozpoczęła się od Mszy Świętej w Kościele Dzieciątka Jezus, której przewodniczył Jego Eminencja Ksiądz Kardynał Kazimierz Nycz, metropolita warszawski, który dziękował Zgromadzeniu Księży Orionistów za pracę z trudną młodzieżą i w innych dziełach prowadzonych przez Zgromadzenie na terenie archidiecezji warszawskiej.

Druga część uroczystości odbyła się na terenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego przy ul. Barskiej 4. Gościem honorowym wydarzenia była Małżonka Prezydenta RP p. Agata Kornhauser-Duda, w wydarzeniu uczestniczyli także współbracia z wielu placówek w Polsce, dobrodzieje Ośrodka oraz przedstawiciele instytucji współpracujących z Ośrodkiem.

Uczestników uroczystości przywitał Dyrektor Ośrodka ks. Marcin Chrzęszczyk FDP. W programie Uroczystości znalazły się dwie prelekcje: pierwsza na temat „Historii Domu na Barskiej” wygłoszona przez p. Joannę Moledę – wychowawcę Ośrodka i pracownika naukowego Akademii Pedagogiki Specjalnej i druga o „Istocie chrześcijańsko-ojcowskiego systemu wychowawczego św. Alojzego Orione” – przygotowana przez ks. Adama Gołębiaka FDP, radcę prowincjalnego i byłego dyrektora Ośrodka. Swoje słowo do zgromadzonych na uroczystości skierowała Pierwsza Dama, w sposób szczególny zwracając się do chłopców: „Przychodzicie tutaj z bagażem trudnych i złych doświadczeń, ale znajdujecie prawdziwie ojcowską troskę, zrozumienie, wsparcie, a także konieczną dyscyplinę i stanowczość. Właśnie dzięki temu możecie „prostować swoje ścieżki”. Wyrazy wdzięczności dla kadry wychowawczej i pracowników Ośrodka wyraził również Przełożony Prowincjalny ks. Krzysztof Miś FDP zwracając uwagę, że tworząc właśnie taki klimat i atmosferę domu dają możliwość swoim wychowankom do zmiany życia na lepsze.

Z racji jubileuszu 30-lecia został również otwarty i poświęcony nowy kompleks sportowy. Uroczyście została przecięta wstęga, ks. Prowincjał dokonał poświęcenia obiektu i rozpoczęły się pierwsze rozgrywki na nowym boisku, m.in. mecz piłki nożnej pomiędzy wychowankami i wychowawcami. Realizacja budowy kompleksu sportowego udała się dzięki wsparciu niemieckiej fundacji Renovabis, projekt wsparły również Fundacja KGHM oraz Zarząd Generalny Zgromadzenia Księży Orionistów. W skład kompleksu wchodzi: boisko do piłki nożnej pokryte nawierzchnią ze sztucznej trawy, boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową do gry w koszykówkę, siatkówkę, tenisa ziemnego, bieżnia 60 m z piaskownicą do skoku w dal oraz miejsce do ćwiczeń pchnięcia kulą.

Relacja z Jubileuszu 30-lecia MOW Księży Orionistów na stronie Prezydent.pl