Kontakt z Centrum Edukacyjnym Trampolina I


Centrum Edukacyjne Trampolina I
– filia Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Księży Orionistów w Warszawie-Aninie

Dyrektor – ks. Adam Gołębiak FDP

Adres do korespondencji:
ul. Odsieczy Wiednia 13
04-627 Warszawa-Anin

tel./fax  +48 22 815 24 07

e-mail: anin@barskaorione.pl