Kontakt z MOW

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Księży Orionistów
Szkoła Podstawowa nr 174

Dyrektor Młodziezowego Ośrodka Wychowaczego Księży Orionistów
ks.
Michał Szczypek FDP

Adres do korespondencji:
ul. Barska 4
02-315 Warszawa

tel. kom. +48 515 686 620
tel. +48 22 822 02 80
fax. +48 22 822 01 17

e-mail: dyrektor@barskaorione.pl

Konto: Bank Pekao S.A. 51 1240 6175 1111 0000 4566 0858