Poznaj Polskę

4 czerwca, 2022

W dniach 31 maja – 2 czerwca 2022 roku odbyła się wycieczka dla wychowanków naszego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, w trakcie której wychowankowie mieli okazję odwiedzić między innymi takie miejsca jak Zamek w Nidzicy, Muzeum Bitwy pod Grunwaldem, Westerplatte, Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku, Muzeum Zamkowe w Malborku oraz miejsce pamięci bł. Jerzego Popiełuszki na zaporze we Włocławku. Bazę wyjazdową stanowiła dla nas Jeziorna Osada SAC – ośrodek prowadzony przez Księży i Braci Pallotynów w Gnojewie koło Malborka, którym serdecznie dziękujemy za gościnę. Serdeczne podziękowania kierujemy także do wszystkich zaangażowanych w organizację podróży, szczególnie do pani Agnieszki Domalewskiej i pani Katarzyny Jagodzińskiej.

Wycieczka została dofinansowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”, którego przedmiotem jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.