Program MOW TRAMPOLINA

PROJEKT RESOCJALIZACYJNY TRAMPOLINA
realizowany przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Księży Orionistów

 

TRAMPOLINA to projekt służący resocjalizacji, usamodzielnieniu i zapobieganiu wykluczeniu społecznemu wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Księży Orionistów w Warszawie, przy ul. Barskiej 4.
Projekt ten realizowany jest obecnie w następujących etapach:

1. W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Warszawie, przy ul. Barskiej 4 i w Filii MOW w Warszawie Aninie, przy ul. Odsieczy Wiednia 13 przebywa aktualnie 92 wychowanków w wieku od 14 do 19 roku życia (Barska – 72 wychowanków, Anin – 20 wychowanków).

2. Przy ul. Barskiej 4 („FUNDAMENT”)  Ośrodek prowadzi Szkołę Podstawową nr 174 oraz Niepubliczne Gimnazjum z przyuczeniem do zawodu kucharza małej gastronomii i stolarza. Pasiadamy bardzo dobrze wyposażoną pracownię – kuchnię. Posiadamy także pracownię stolarską, ale już niewystarczającą w stosunku do naszych potrzeb, tym bardziej, że zamierzamy rozpocząć naukę zawodu związanego ze stolarstwem – renowatora mebli.

alt alt alt alt alt alt

3. Filia Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego – Centrum Edukacyjne TRAMPOLINA I w Warszawie, przy ul. Odsieczy Wiednia 13 jest drugim etapem projektu resocjalizacyjnego realizowanego przez Zgromadzenie Zakonne Księży Orionistów. Jest to miejsce, w którym absolwenci MOW przygotowują się do samodzielnego życia (uczęszczają do szkół ponadgimnazjalnych na terenie Warszawy, odbywają różne kursy zawodowe, szkolenia i terapie – w zależności od potrzeb), a wychowankowie  aktualnie przebywający na stałe na Barskiej przechodzą dwutygodniowe turnusy psychoedukacyjne (socjoterapie, treningi zastępowania agresji, programy profilaktyczne w zakresie zapobiegania narkomanii i alkoholizmowi, bloki warsztatowe wspomagające proces uzawodowienia).

alt alt alt alt alt alt

4. Świetlica Środowiskowa TRAMPOLINA przy Centrum Edukacyjnym TRAMPOLINA I w Warszawie, ul. Odsieczy Wiednia 13. Jest to etap programu TRAMPOLINA poświęcony profilaktyce nieprzystosowania społecznego. Świetlica ma na celu organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży w godzinach popołudniowych. Nadrzędnym aspektem pracy świetlicy jest wspomaganie rozwoju dziecka, rozwijanie jego zainteresowań poznawczych, umiejętności orientacji w otaczającej rzeczywistości oraz pobudzanie postawy twórczego reagowania na zachodzące w niej zmiany.

alt alt alt alt alt

Projekt TRAMPOLINA:
(zobacz i czytaj więcej…)

alt

 (kliknij na slajd, poczekaj na załadowanie się pliku, oglądaj prezentację w formacie pdf…)