Projekt Dostępność

30 listopada, 2020

„Dostępność” to projekt artystyczny poświęcony wolności człowieka żyjącego w niesprzyjających warunkach: więźnia, osoby unieruchomionej na wózku, osoby ociemniałej, chłopca zamkniętego w ośrodku wychowawczym, ludzi borykających się z chorobami i innymi ograniczeniami w życiu społecznym.

Od jesieni Fundacja Dom Kultury oraz p. dr Joanna Moleda organizowały dla wychowanków grupy IV cykl spotkań z osobami, które opowiadały o swoim życiu z niepełnosprawnościami i ograniczeniami społecznymi. W spotkaniach wzięły udział osoby z niepełnosprawnościami ruchu i wzroku, artyści związani z Grupą Nowolipie, działacze Niewidzialnej Wystawy, osoby chore na stwardnienie rozsiane.

Owocem spotkań była wymiana doświadczeń, rozwój wrażliwości na siebie nawzajem, empatii, zdobycie wiedzy na temat realizacji potrzeb osób z niepełnosprawnościami i tworzenia przestrzeni publicznej, tak żeby była dostępna dla wszystkich.

Wychowankowie wzięli udział w warsztatach rzeźbienia w glinie. Z tych prac powstała rzeźba plenerowa o nazwie „Dostępność”. Opiekę nad działaniami artystycznymi sprawował Józek Gałązka. On też zaprojektował instalację, w której prezentowane są prace z gliny i znak graficzny Dostępności. “Dostępność” podziwiać można w naszym ogrodzie przy ul. Barskiej 4. Niestety, w czasach pandemii tylko online.

Szczegółowa relacja ze spotkań znajduje się na stronie
Fundacji Dom Kultury: http://fundacjadomkultury.pl/dostepnosc/

Zachęcamy do obejrzenia materiału audiowizualnego z realizacji projektu “Dostępność” w reżyserii Małgorzaty Brus.

Autorami zdjęć są Małgorzata Brus i Józek Gałązka.