Centrum Edukacyjne TRAMPOLINA I

MOW

TRAMPOLINA to projekt służący resocjalizacji, usamodzielnieniu i zapobieganiu wykluczeniu społecznemu wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Księży Orionistów w Warszawie, przy ul. Barskiej 4.

Projekt ten realizowany jest obecnie w następujących etapach:

1. W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Warszawie, przy ul. Barskiej 4 i w Filii MOW w Warszawie Aninie, przy ul. Odsieczy Wiednia 13 przebywa aktualnie 92 wychowanków w wieku od 12 do 19 roku życia (Barska – 72, Anin – 20 wychowanków). Od września 2010 r. po uruchomieniu Centrum Edukacynego TRAMPOLINA III w Łaźniewie – będzie ich 128 (w samym Centrum Edukacyjnym w Łaźniewie przebywać będzie rotacyjnie 36 wychowanków).

2. Przy ul. Barskiej 4 („FUNDAMENT”)  Ośrodek prowadzi Szkołę Podstawową nr 174 oraz Niepubliczne Gimnazjum z przyuczeniem do zawodu kucharza małej gastronomii, stolarza i malarza – tapeciarza. Posiadamy bardzo dobrze wyposażoną pracownię – kuchnię. Zawodu malarza – tapeciarza uczymy we współpracy z firmą „Polimex-Mostostal”, na podstawie podpisanej umowy. Posiadamy także pracownię stolarską, ale już niewystarczającą w stosunku do naszych potrzeb, tym bardziej, że zamierzamy rozpocząć naukę zawodu związanego ze stolarstwem – renowatora mebli.

3. Filia Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego – Centrum Edukacyjne „TRAMPOLINA I” w Warszawie – Aninie, przy ul. Odsieczy Wiednia 13 jest drugim etapem projektu resocjalizacyjnego realizowanego przez Zgromadzenie Zakonne Księży Orionistów.

Planowane są kolejne etapy projektu:

1. Utworzenie w byłej noclegowni dla bezdomnych w Warszawie, przy ul. Knyszyńskiej 1, należącej do Zgromadzenia Księży Orionistów, Domu Rotacyjnego – TRAMPOLINA II, dla wychowanków M.O.W. przechodzących na kolejny etap usamodzielnienia, polegający na samodzielnym korzystaniu i utrzymywaniu mieszkania należącego do Zgromadzenia, przed uzyskaniem mieszkania własnościowego. W tym czasie wychowanek miałby obowiązek studiowania i/lub pracy. Musiałby posiadać podstawowe umiejętności społeczne i funkcjonować samodzielnie na rynku pracy.

2. Uruchomienie drugiej Filii w Łaźniewie k/Błonia (Centrum Edukacyjne „TRAMPOLINA III”) – Ośrodka dla chłopców z postanowieniami sądów o umieszczeniu w placówce resocjalizacyjnej ale nie z powodu typowych zachowań przestępczych lecz tych, których przyczyną są zaburzenia emocjonalne, zaburzenia zachowania, problemy rodzinne, ADHD itd. Obecnie różne „przypadki” osób nieprzystosowanych społecznie są wrzucane przez sądy „do jednego worka”, przez co zdarza się, że wychowankowie o nieznacznym stopniu demoralizacji ulegają w placówce dalszej demoralizacji. Dużą rolę w  programie realizowanym w Łaźniewie będą odgrywały terapie i wszelka pomoc psychologiczna (m.in. terapia indywidualna, grupowa, trening zastępowania agresji, programy profilaktyczne, biofeedback, hipoterapia).

3.  W Łaźniewie mieściłyby się też warsztaty szkolne przeniesione z Barskiej, w których uczylibyśmy wychowanków „Łaźniewa” i  „Barskiej” stolarstwa z akcentem na renowację starych mebli. Tam powstałaby również mini stadnina koni z przeznaczeniem na hipoterapię dla naszych wychowanków i dzieci i młodzieży z okolicznych wsi.

4. W przyszłości w Łaźniewie planowana jest budowa osiedla mieszkaniowego, w którym swoje „miejsce na ziemi” mogą znaleźć także wychowankowie z „Barskiej”. Będzie tam także możliwość zakładania przez chłopców własnej działalności gospodarczej.

5. Kolejnym etapem projektu jest modernizacja obiektu w Kocierzu Rychwałdzkim k/ Żywca przeznaczonego na Centrum „TRAMPOLINA IV” dla chłopców uzależnionych od narkotyków i alkoholu, gdzie będzie się odbywała terapia uzależnień.

6. Etapem poświęconym profilaktyce nieprzystosowania społecznego jest program realizowany w świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych. Istnieje już świetlica środowiskowa „TRAMPOLINA” w Warszawie – Aninie. Przewiduje się także powstanie takiej świetlicy oraz świetlicy socjoterapeutycznej w Łaźniewie k. Błonia.

Dodaj komentarz