Projekt resocjalizacyjny TRAMPOLINA

TRAMPOLINA to projekt służący resocjalizacji, usamodzielnieniu i zapobieganiu wykluczeniu społecznemu wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Księży Orionistów w Warszawie, przy ul. Barskiej 4.

Projekt ten realizowany jest obecnie w następujących etapach:

1. W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Warszawie, przy ul. Barskiej 4 i w filii MOW w Warszawie-Aninie, przy ul. Odsieczy Wiednia 13 przebywa aktualnie 92 wychowanków w wieku od 14 do 19 roku życia (Barska – 72 wychowanków, Anin – 20 wychowanków).

2. Przy ul. Barskiej 4 („FUNDAMENT”)  Ośrodek prowadzi Szkołę Podstawową nr 174 oraz Niepubliczne Gimnazjum z przyuczeniem do zawodu kucharza i stolarza. Posiadamy bardzo dobrze wyposażone pracownie – kuchnię i pracownię stolarską.

3. Filia Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego – Centrum Edukacyjne „TRAMPOLINA I” w Warszawie-Aninie, przy ul. Odsieczy Wiednia 13 jest drugim etapem projektu resocjalizacyjnego realizowanego przez Zgromadzenie Zakonne „Małe Dzieło Boskiej Opatrzności” – Orioniści, Prowincję Polską.

4. Zaadaptowano pomieszczenia strychu w budynku mieszkalnym przy ul. Brechta 12 w Warszawie i utworzono w nich mieszkania rotacyjne – TRAMPOLINA II, dla wychowanków MOW przechodzących na kolejny etap usamodzielnienia, polegający na samodzielnym korzystaniu i utrzymywaniu mieszkania, przed uzyskaniem mieszkania własnościowego. W tym czasie wychowanek ma obowiązek studiowania i/lub pracy. Musi posiadać podstawowe umiejętności społeczne i funkcjonować samodzielnie na rynku pracy.

5. Etapem poświęconym profilaktyce nieprzystosowania społecznego jest program realizowany w świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych. Istnieją już świetlice środowiskowe „TRAMPOLINA” w Warszawie–Aninie, Włocławku i Zduńskiej Woli.