Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2023/2024

23 września, 2023

22 września w Ośrodku uroczyście rozpoczęto nowy rok szkolny i wychowawczy 2023/2024. Na początku Mszy Świętej przewodniczył Przełożony Prowincjalny ks. dr Krzysztof Miś FDP a słowo Boże wygłosił Dyrektor Ośrodka ks. Michał Szczypek FDP. Następnie na sali gimnastycznej odbyła się inauguracja podczas której Dyrektor Ośrodka omówił najważniejsze wydarzenia i plany na nowy rok szkolny i wychowawczy a Dyrektor Szkoły p. Małgorzata Stankiewicz omówiła proces edukacyjny w nowym roku. Po oficjalnych przemówieniach, wychowankowie pożegnali ks. Marcina Chrzęszczyka FDP, który od 1.09 br. przestał pełnić funkcję dyrektora placówki.