Sympozjum naukowe Resocjalizacja w praktyce – autorskie projekty oddziaływań

6 grudnia, 2021

Koło Pedagogiki Resocjalizacyjnej Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Zakład Psychopedagogiki Resocjalizacyjnej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Zarząd Główny Stowarzyszenia Penitencjarnego’’ Patronat’’ zorganizowali sympozjum dotyczące różnych doświadczeń praktyków w pracy resocjalizacyjnej. Wielu pedagogów i wychowawców prowadzi ciekawe, nowatorskie i skuteczne metody pracy z osobami przejawiającymi problemy adaptacyjne, zarówno w instytucjach resocjalizacyjnych, jak i w środowisku otwartym.

W ramach sympozjum naukowego swoje wystąpienie miała wychowawczyni naszego Ośrodka Pani dr Joanna Moleda, która wygłosiła referat pt: „Edukacja włączająca młodzież nieprzystosowaną społecznie na przykładzie projektów realizowanych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Księży Orionistów”