Usamodzielnienie

Usamodzielnienie

Proces usamodzielnienia

Centrum Edukacyjne „Trampolina I” w Aninie to filia Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Księży Orionistów w Warszawie, przy ul. Barskiej 4. Jest to placówka, w której – według założeń Projektu Resocjalizacyjnego „TRAMPOLINA” – odbywa się pierwszy etap usamodzielnienia wychowanków „Barskiej”.

Trafiają tu niektórzy absolwenci ośrodka macierzystego – ci, którzy ukończyli Niepubliczne Gimnazjum przy ul. Barskiej 4 i poprosili o pomoc w kontynuowaniu nauki oraz w usamodzielnieniu.
Aktualnie w placówce przebywa 17 chłopców. Uczęszczają oni do różnych szkół ponad gimnazjalnych na terenie Warszawy (licea ogólnokształcące, technika oraz szkoły zawodowe). W ośrodku, który nazywają domem, otrzymują wieloraką pomoc w nauce. Może się to dokonywać dzięki pomocy wolontariuszy – studentów, którzy spędzają długie godziny przy odrabianiu zaległości szkolnych z naszymi wychowankami. Chłopcy uczestniczą również w korepetycjach poza domem. Ważnym elementem ubogacania swojej wiedzy są regularne lekcje języka angielskiego, które prowadzi pani Marta – lektorka języka angielskiego i psycholog.
Oprócz pomocy w nauce chłopcy korzystają też z innych form doskonalenia zawodowego, jak kursy prawa jazdy, czy kursy operatorów wózków widłowych.
Chłopcy mogą też rozwijać swoje zainteresowania muzyczne (np. poprzez lekcje gry na pianinie), sportowe (siłownia, tenis stołowy, bilard, dzięki podpisanym umowom możliwość korzystania z basenu i sali gimnastycznej w okolicznych obiektach rekreacyjnych), leśne i wojskowe. Niektórzy z chłopców ucząc się, jednocześnie pracują (np. w KFC)

    

     

Ważnym elementem usamodzielnienia naszych wychowanków jest wszechstronna pomoc psychologiczna i terapeutyczna. Chłopcy korzystają z terapii indywidualnej oraz grupowej, szczególnie w ramach grupy wsparcia. Niektórzy wychowankowie przeżywający problemy z uzależnieniem od alkoholu uczestniczą w terapii grupowej w okolicznych ośrodkach terapii uzależnień.

Praca resocjalizacyjna w Aninie polega też na pomocy w nabywaniu podstawowych umiejętności społecznych. Chłopcy uczą się więc załatwiać swoje osobiste sprawy w urzędach (np. dowody osobiste, prawa jazdy, zameldowanie), zakładają konta osobiste, uczą się gospodarować środkami finansowymi, pomagają w zakupach, sami dbają o dom…

Wychowankowie mają też różne możliwości konstruktywnego spędzania wolnego czasu, także poprzez wspólne wycieczki, obozy górskie, czy żeglarskie (połączone ze zdobywaniem patentu żeglarza i motorowodniaka).

     

W czasie pobytu w Aninie próbujemy wraz z naszymi wychowankami rozwiązywać ich problemy mieszkaniowe poprzez poszukiwanie różnych możliwości wynajmu lokali mieszkaniowych, także we współpracy z dzielnicą Ochota i gminą Wawer.

W roku 2016 w lipcu, udało nam się uruchomić uruchomić etap przejściowy pomiędzy Aninem a samodzielnym mieszkaniem – czyli tzw. Mieszkania treningowe o charakterze rotacyjnym, przy ul. Brechta w Warszawie – Centrum Edukacyjne Trampolina II

Dom w Aninie to nie tylko grupa dwunastu usamodzielniających się wychowanków ale także grupy wychowanków z Barskiej, którzy tu w Aninie biorą udział rotacyjnie w dwutygodniowych turnusach terapeutycznych będących wczesną formą przygotowania do usamodzielnienia chłopców.

    

  

Dodaj komentarz