Warsztaty dla wychowanków MOW trwają…

10 października, 2019

„Jesteś czymś więcej niż Twój największy błąd”
K. Wilson

Chłopaki z Barskiej intensywnie pracują podczas warsztatów. W zeszłym tygodniu zakończyliśmy pierwszy turnus terapeutyczny, a w tym tygodniu działamy na kolejnym. Jest moc!!! 💪💪


www.funduszsprawiedliwości.gov.pl

Turnusy terapeutyczne są częścią projektu Odzyskani – wspólna walka o lepsze jutro dla wychowanków, absolwentów MOW Księży Orionistów i ich rodzin – edycja 2019, współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.