Warsztaty fotograficzne

25 października, 2021

25 października 2021 roku pani Katarzyna Urbanek poprowadziła warsztaty fotografii dla chłopców w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Księży Orionistów. Teoria i praktyka padły na dobry grunt… Artystka zasiała nową pasję wśród uczestników.

Tekst i zdjęcia: Fundacja Dom Kultury | Facebook