Warsztaty świąteczne

13 grudnia, 2021

13 grudnia 2021 roku w naszym ośrodku odbyły się warsztaty świąteczne przygotowane i poprowadzone przez studentki pedagogiki resocjalizacyjnej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w ramach przedmiotu Metody kreatywnej resocjalizacji pod kierunkiem wykładowcy APS pani dr Joanny Moledy, która jest także wychowawcą w naszej placówce. Serdecznie dziękujemy za przeprowadzone zajęcia!