Zajęcia w Pracowni Wzornictwa Komputerowego

Aktualności

Pracownia Wzornictwa Komputerowego znajdująca się w Warszawie przy ul. Lindleya, powstała z myślą o wychowankach Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Księży Orionistów przy ul. Barskiej 4 i o osobach spoza ośrodka, które zechcą odkrywać i rozwijać swoje talenty artystyczne oraz uczyć się nowych umiejętności, pomocnych w zdobyciu stabilnej i atrakcyjnej pracy w przyszłości.
Zajęcia mają wykształcić m.in. umiejętność dostrzegania i formułowania problemów projektowych oraz posługiwania się środkami i technikami graficznymi, w tym technikami komputerowymi.  Uczestnicy przygotowywani są do kompleksowego projektowania szeroko pojętej identyfikacji wizualnej, w tym m.in. aranżacji różnorodnych przestrzeni, wyrobów konsumpcyjnych oraz nowych mediów.

Celem zajęć jest intuicyjne i twórcze posługiwanie się technikami manualnymi i cyfrowymi, terminologią z zakresu sztuk wizualnych (ze szczególnym uwzględnieniem języka graficznego i fotograficznego) oraz zdobywanie umiejętności opisywania i kreowania przedmiotu studium w środowisku cyfrowym (oprogramowania: Adobe Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, itp.). Zajęcia te są doskonałą propozycją dla osób interesujących się grafiką komputerową, efektami specjalnymi, grami komputerowymi, montażem i produkcją filmową.

Na zdjęciach, nasi wychowankowie projektują i wykonują dla siebie koszulki.