Wycieczka do parku Dolina Wkry w Pomiechówku

29 lipca, 2022

29 lipca 2022 roku wybraliśmy się na wycieczkę do Pomiechówka.  Znajdujący się tam park przyrodniczo-edukacyjny Dolina Wkry to niezwykłe miejsce na mapie Mazowsza. Głównym założeniem przedsięwzięcia jest ochrona bioróżnorodności, cennych siedlisk przyrodniczych, edukacja oraz promocja lokalnych zasobów przyrodniczych. Wśród wielu elementów projektu wymienić można wieżę widokową, łąkę motyli, stanowisko edukacyjne obrazujące życie zwierząt kopiących nory, z zaprojektowanym labiryntem, do którego doprowadzą tropy zwierząt, a także pomost widokowy nad nowo powstałą odnogą Wkry. Szczególną atrakcją jest możliwość podniebnego spaceru wśród koron drzew.