Za nami szkolenia z NVC

3 października, 2019

Za nami szkolenie dla Kadry Młodziezowego Ośrodka Wychowawczego Księży Orionistów z zakresu przeciwdziałania przemocy i wychowawania bez przemocy – NVC – Porozumienie bez Przemocy. Aktualnie jesteśmy w trakcie szkolenia z TSR (Podejściu terapeutycznym zorientowanym na rozwiązania). Przed nami jeszcze warsztaty: Uczeń trudny w klasie – praca z niepożądanymi zachowaniami, objawami ADHD, oraz objawami zespołu Aspergera w klasie.

Szkolenia dla Kadry MOW Księzy Orionistów to jedne z zajęć, które realizujemy dzięki projektowi „Odzyskani” – zadania współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl