Zajęcia profilaktycze w Policyjnej Izbie Wytrzeźwień

21 marca, 2022

Wychowankowie mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach profilaktycznych w Policyjnej Izbie Wytrzeźwień. Zajęcia dotyczyły mechanizmów uzależnienia jak i konsekwencji wynikających z szeregu błędnych decyzji życiowych.