Spotkanie z przedstawicielami Fundacji Rejs Odkrywców

6 października, 2021

6 października 2021 roku w naszym ośrodku gościliśmy przedstawicieli Fundacji Rejs Odkrywców. Misją Fundacji jest promowanie modelu życia, w którym praca, współpraca, przyjaźń i odpowiedzialność są wartościami, a także promowanie wolontariatu i postaw prospołecznych, a jednym z narzędzi – organizacja rejsów.

Na stronie Fundacji czytamy:

„Rejsy Odkrywców, które organizujemy, nie są prezentem. Są nagrodą. Młodzież, która bierze udział w Rejsach Odkrywców, najczęściej jest pod opieką ośrodków wychowawczych, ale nie jest to regułą.

Rola ośrodka opiekuńczo – wychowawczego podczas przygotowań do rejsu jest bardzo duża – Fundacja prosi o stały kontakt opiekunów z dziećmi i młodzieżą, stałą motywację do zmian i pracy nad sobą oraz pomoc w organizacji ustalonych wcześniej spotkań z potencjalnymi uczestnikami rejsów. Przewidujemy kilka spotkań z młodzieżą podczas przygotowań do rejsów, mających na celu przybliżenie wiedzy o żeglarstwie, żaglowcu, na którym rejs się odbędzie oraz jedno spotkanie na basenie – szkolenie z zasad bezpieczeństwa.

Fundacja Rejs Odkrywców pomaga odkryć w sobie to, co czasem jest ukryte. Najbardziej chcielibyśmy, aby była to miłość do żagli. Dlatego organizujemy rejsy na żaglowcach, w które zabieramy dzieci i młodzież. Ale pasja żeglowania nie jest obowiązkowa. Chodzi o to, aby poznawać siebie, odkrywać swoje pasje, zainteresowania, mocne lub słabe strony i znaleźć dobry pomysł na ich wykorzystanie.

Aby popłynąć, należy między innymi działać w myśl dewizy Fundacji: zrób coś dla innych, zrób coś dla siebie. Jednym z celów działań Fundacji jest bowiem promowanie wolontariatu i postaw prospołecznych.”


Fundacja Rejs Odkrywców: