Wpłata na konto

Możesz wesprzeć realizację naszych celów statutowych poprzez bezpośrednią wpłatę na konto. Dziękujemy.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Księży Orionistów
ul. Barska 4,
02-315 Warszawa
NIP: 526-22-83-409
REGON: 146445335

KONTO:

BANK PEKAO S.A. w Warszawie,
29 1240 6175 1111 0010 2838 4453

Jeżeli potrzebujesz wiecej informacji:
tel. (22) 822 02 80
www. barskaorione.pl
e:mail: dyrektor@barskaorione.pl