Projekt: POMAGAM Z RADOŚCIĄ

Pomagam z radością to przedsięwzięcie Zgromadzenia Zakonnego Małe Dzieło Boskiej Opatrzności ułatwiające dobrodziejom o wielkim sercu pomoc osobom potrzebującym, pokrzywdzonym, wykluczonym społecznie poprzez Dzieła Miłosierdzia.

Możesz pomóc i TY wchodząc na stronę www.pomagam z radością i wybierajć konkretny projekt Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Księży Orionistów.

www.pomagamzradoscia.pl