Etap usamodzielnienia – Centrum Edukacyjne TRAMPOLINA I

W filii MOW Księży Orionistów w Warszawie-Aninie, przy ul. Odsieczy Wiednia 13 realizowany jest drugi etap projektu resocjalizacyjnego – „Trampolina”, zmierzający do pomocy w usamodzielnieniu wychowanków „Barskiej” i zapobieganiu ich wykluczeniu społecznemu. Realizacja tego etapu przebiega w dwóch kierunkach.

– Pierwszy to ośrodek usamodzielnienia, w którym absolwenci MOW przygotowują się do samodzielnego życia (uczęszczają do szkół ponadgimnazjalnych na terenie Warszawy, odbywają różne kursy zawodowe, szkolenia i terapie – w zależności od potrzeb). Wychowankowie z grup warsztatowych są dowożeni do naszej Szkoły Podstawowej nr 174 W Centrum Edukacyjnym „Trampolina I” nie funkcjonuje żadna szkoła. Jest to placówka o charakterze internatowym, zapewniająca całodobową opiekę swoim wychowankom (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy ze szkołą mieści się przy ul. Barskiej 4).

– Drugi kierunek to kierunek psychoedukacyjny, w ramach którego wychowankowie aktualnie przebywający na stałe w Ośrodku przy ul. Barskiej przybywają do Anina na dwutygodniowe turnusy psychoedukacyjne (socjoterapie, treningi zastępowania agresji, programy profilaktyczne w zakresie zapobiegania narkomanii i alkoholizmowi, bloki warsztatowe wspomagające proces uzawodowienia). W weekendy prowadzone są też terapie rodzinne, przy współudziale rodziców, a nawet dziadków naszych wychowanków. Nowością są warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców naszych wychowanków oraz hipoterapia prowadzona obecnie przez wykwalifikowanych terapeutów.

Program usamodzielnienia wychowanków realizowany wspólnie przez „Barską” i „Anin” obejmuje między innymi takie oddziaływania, jak:
– zajęcia ogólnorozwojowe,
– zajęcia edukacyjne,
– warsztaty psychoedukacyjne,
– doradztwo zawodowe,
– kursy zawodowe,
– warsztaty umiejętności społecznych.

Centrum Edukacyjne TRAMPOLINA I to równiez miejsce szkoleń, warsztatów i rozwoju zawodowego dla Kadry Młodziezowego Ośrodka Wychowawczego. Organizowane są tu zajęcia i różnorakie szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe i osobowościowe takie jak: Komunikacja bez przemocy (NVC), Terpaia Skoncentrowana na rozwiązańiach, Praca z dzieckiwm krzywdzonym, Praca z wychowankami z zaburzeniami ogólnorozwojowymi, Praca z uzależnionymi, Dialog motywujący i wiele innych…