Hipoterapia – zajęcia trwają

6 listopada, 2019

A mogłoby się wydawać, że zajęcia z Hipoterapii to tylko jazda konna. Nic bardziej mylnego. Zajęciom z Hipoterapii towarzyszy wiele dodatkowych rozwijających zdolności manualne czy kompetencje społeczne aktywności.
Zapraszamy do Galerii.

www.funduszsparwiedliwosci.gov.pl

Hipoterapia to zajęcia, które są częścią projektu Odzyskani – wspólna walka o lepsze jutro dla wychowanków, absolwentów MOW Księży Orionistów i ich rodzin – edycja 2019, współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.