Jubileusz 60-lecia kapłaństwa ks. Stanisława Freichera

18 września, 2021

18 września 2021 roku w Domu Zakonnym i Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Księży Orionistów przy ulicy Barskiej w Warszawie odbył się diamentowy jubileusz 60-lecia kapłaństwa ks. Stanisława Freichera FDP, który w trakcie swojej posługi najwięcej lat spędził posługując we wspólnocie zakonnej przy naszym ośrodku.

Uroczystości rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą pod przewodnictwem czcigodnego Księdza Jubilata sprawowaną w kaplicy zakonnej świętego Antoniego z Padwy. Na początku Eucharystii głos zabrał Przełożony Wspólnoty ks. Michał Szczypek FDP, który powitał zgromadzonych gości – licznie przybyłych współbraci na czele z Przełożonym Prowincjalnym ks. dr. Krzysztofem Misiem FDP, rodzinę oraz przyjaciół ks. Stanisława, pracowników i wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego oraz inne zaproszone osoby. Homilię na zaproszenie ks. Jubilata wygłosił Ekonom Prowincjalny ks. Piotr Jasek FDP.

Po zakończonej modlitwie rozpoczęła się druga część uroczystości. Głos zabrał Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Księży Orionistów ks. Marcin Chrzęszczyk FDP, który przybliżył wszystkim zebranym historię życia i kapłańskiej posługi Jubilata ks. Stanisława Freichera FDP. Następnie przyszedł czas wspomnień z minionych lat zakonnej drogi. Wyświetlona została prezentacja multimedialna ze zdjęciami ze święceń kapłańskich, Mszy prymicyjnej oraz kapłańskiej posługi kapłana. Życzenia w imieniu wszystkich współbraci złożył także Przełożony Prowincjalny, następnie miejscowa wspólnota zakonna, do której ks. Stanisław przynależy, a także pracownicy i wychowankowie MOW, rodzina i przyjaciele oraz inni goście. Uroczystość zakończyła się wspólnym obiadem.