Konkurs dziennikarski „Czy słowo dziadka i wnuka może zmienić Świat?”

22 listopada, 2021

19 listopada 2021 roku w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 6 w Warszawie odbyło się rozstrzygnięcie konkursu dziennikarskiego „Czy słowo dziadka i wnuka może zmienić Świat?” zorganizowanego w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych. Pierwsze miejsce zajął nasz wychowanek Damian Grzejdak. Dziękujemy organizatorce konkursu i autorce projektu pani Renacie Kęsik, która – pracując jako nauczyciel także w naszej szkole – zachęciła wychowanka do udziału. Serdeczne wyrazy wdzięczności kierujemy także do wychowawczyni pani Agnieszki Domalewskiej, która była opiekunką ucznia i wsparła go w pracy.


Konkurs dziennikarski dobył się w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych. Działania angażujące młodzież do wykonania pracy literacko-artystycznej opartej na zgłębieniu działań dziennikarskich wzmocniły postawę akceptacji i otwartości na różnorodność poglądów. Uczniowie rozwinęli umiejętność prowadzenia wywiadu jednocześnie przełamując bariery w dialogu międzypokoleniowym. Kilkoro z nich brało udział w warsztacie dziennikarskim prowadzonym przez p. Łukasza Karustę i p. Maksymiliana Manterysa (zawodowi dziennikarze). Uczestnicy ujmująco przedstawili wywiady z seniorami, i pokazali pozytywne relacje, pełne szacunku i porozumienia międzypokoleniowego oraz dojrzałe zdanie na temat jak słowo wpływa na ludzi młodych. Dokonali też ciekawych wyborów wśród przedstawicieli młodych osób, które osiągnęły sukces społecznie akceptowany, promujących wartości tolerancji, szacunku w swoim rozwoju artystycznym, których spotyka np. fala hejtu. Prace przesłane do organizatora obejrzało Jury (nauczyciel WOS, nauczyciel języka polskiego, zawodowy dziennikarz) . Poruszano wiele tematów m.in. poszanowanie inności, tradycji, tolerancji; a podmiotem był człowiek, zwierzę, klimat.

Wszyscy deklarowali kontynuację takich działań w przyszłym roku. Uczestnicy projektu w podsumowaniu swoich prac wysnuli tezę: „Słowo może wiele zmienić we współczesnym świecie ale trzeba pamiętać, że często generuje nie zawsze pozytywne działania. Dotyczy to młodych i seniorów”. Wszystkie prace powstały w wersji papierowej lub prezentacji PP. Jury ostatecznie przyznało I m-ce Damianowi Grzejdakowi z MOW ul. Barska 4; II m-ce zajął duet Konrad Zalewski i Kacper Bartniak, a III m-ce przypadło Julii Szulejko i Dominikowi Sieńko. Roksana Nieradka została wyróżniona za poprowadzenie wywiadu z p. Anią Gulatowską i Margaret. W projekcie wzięły udział ostatecznie trzy ośrodki: wychowawczy i socjoterapii oraz integracyjna szkoła podstawowa.

Tekst i zdjęcia: www.mos6.edu.pl