Kontakt z MOWem

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Księży Orionistów
Szkoła Podstawowa nr 174

Adres do korespondencji:
ul. Barska 4
02-315 Warszawa
tel. +48 22 822 02 80
fax. +48 22 822 01 17

tel. kom: 515 686 620
e-mail: dyrektor@barskaorione.pl

Konto: Bank Pekao S.A. 51 1240 6175 1111 0000 4566 0858


Delegat ds. Ochrony dzieci i młodzieży
boguslawblock@wp.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
inspektordanych@orione.pl