Kontakt z MOW Księży Orionistów

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Księży Orionistów
Szkoła Podstawowa nr 174
Niepubliczne Gimnazjum

Dyrektor MOW – ks. Adam Gołębiak FDP
Dyrektor Szkoły – mgr Małgorzata Stankiewicz

Adres do korespondencji:
ul. Barska 4
02-315 Warszawa
tel. +48 22 822 02 80
fax. +48 22 822 01 17

e-mail: dyrektor@barskaorione.pl

Konto: Bank Pekao S.A. 51 1240 6175 1111 0000 4566 0858