Kontakt z MDBO

Zgromadzenie Zakonne Małe Dzieło Boskiej Opatrzności
– Orioniści Prowincja Polska

DYREKCJA PROWINCJALNA
ul. Williama Lindleya 12
02-005 WARSZAWA

Kontakt

TEL. (22) 622 56 78
FAX (22) 622 56 78 nr wew. 40
sekretarz@orione.pl


Delegat ds. Ochrony dzieci i młodzieży
boguslawblock@wp.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
inspektordanych@orione.pl