Medal Komisji Edukacji Narodowej

22 grudnia, 2021

22 grudnia 2021 roku na uroczystym posiedzeniu Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie zostały wręczone Medale Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. Wśród odznaczonych znalazła się dr Joanna Moleda – wykładowca APS, a także wychowawca w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Księży Orionistów w Warszawie. Cieszymy się, że ogromy wkład w pracę naukową i wychowawczą został doceniony oraz składamy najserdeczniejsze gratulacje!

Zdjęcia: Zakład Psychopedagogiki Resocjalizacyjnej APS | Facebook