Mistrz tangramu

1 marca, 2022

W ośrodku zorganizowano konkurs wyłaniający mistrza tangramu. Tangram to kwadrat złożony z 7 różnych figur. Uczniowie przez prostą zabawę uczyli się orientacji przestrzennej i tworzenia kompozycji matematycznych. Układanie tangramu kształtuje wyobraźnie, która jest bardzo potrzebna w procesie edukacji.