Podsumowanie pierwszego semestru

28 stycznia, 2022

28 stycznia 2022 roku odbyło się w naszym Ośrodku zakończenie pierwszego semestru. Uroczystość rozpoczął Dyrektor ks. Marcin Chrzęszczyk FDP, który w skierowanym do wychowanków i pracowników słowie między innymi zachęcił zabranych do wspomnienia najważniejszych wydarzeń minionych miesięcy, które przeżywaliśmy zarówno w ośrodku, jak i w szkole. Następnie głos zabrała pani dyrektor szkoły Małgorzata Stankiewicz, która podsumowała osiągnięcia edukacyjne wychowanków ośrodka. Uczniowie z najlepszymi wynikami w nauce zostali wyróżnieni stosownymi nagrodami.