Podsumowanie półrocza

12 lutego, 2023

11 lutego 2023r. odbyło się w naszym Ośrodku zakończenie pierwszego semestru. Uroczystość rozpoczęliśmy tradycyjnie Mszą Świętą odprawioną przez dyrektora ks. Marcina Chrzęszczyka FDP oraz przełożonego miejscowej wspólnoty zakonnej ks. Michała Szczypka FDP. Następnie podsumowaliśmy osiągnięcia edukacyjne wychowanków ośrodka. Uczniowie z najlepszymi wynikami w nauce zostali wyróżnieni nagrodami. W podsumowaniu semestru towarzyszyli chłopcom rodzice i opiekunowie, którzy mieli okazję zobaczyć jak wiele wydarzeń miało miejsce w ośrodku oraz porozmawiać z wychowawcami i psychologami o bieżących sprawach wychowawczych.