Szkolenie dla Kadry MOW

6 listopada, 2019

Za nami klejne szkolenie dla Kadry Młodziezowego Ośrodka Wychowawczego Księży Orionistów w temacie: Uczeń trudny w klasie – praca z niepożądanymi zachowaniami, objawami ADHD, oraz objawami zespołu Aspergera.

Szkolenia dla Kadry MOW Księzy Orionistów to jedne z zajęć, które realizujemy dzięki projektowi „Odzyskani” – zadania współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl