Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego

16 września, 2022

W gmachu Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego i wychowawczego 2022/2023. Mszy Św. przewodniczył Radca Prowincjalny ks. Adam Gołębiak FDP, który w homilii nawiązał do historii Zacheusza i pragnień jego serca. Zachęcił on również wychowanków do dążenia do osiągnięcia swoich skrywanych marzeń. Po Mszy Św. odbyła się uroczysta Akademia rozpoczynająca rok szkolny i wychowawczy. Ks. Marcin Chrzęszczyk FDP – dyrektor MOW powitał zebranych rodziców, grono pedagogiczne i chłopców oraz opowiedział o funkcjonowaniu Ośrodka i realizowanych przedsięwzięciach, następnie p. Małgorzata Stankiewicz wyjaśniła zasady funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 174, w której uczą się nasi wychowankowie. Po prelekcjach wszyscy mogli zobaczyć prezentacje multimedialną ukazującą życie codziennie ośrodka. Na zakończenie Dyrektor MOW, Grono Pedagogiczne, przedstawiciel Organu Prowadzącego oraz wychowankowie podziękowali br. Zbigniewowi Smętkowi FDP za 20 lat pracy na rzecz społeczności Ośrodka.