Zajęcia chemiczne

7 stycznia, 2022

7 stycznia uczniowie szkoły działającej w MOW brali udział w zajęciach laboratoryjnych prowadzonych przez panią Katarzynę Ostaszewską, podczas których samodzielnie wykonywali doświadczenia i poznawali właściwości wybranych substancji.
Doświadczenia:
– spalanie magnezu w tlenie
– reakcja kwasu siarkowego z cukrem (zwęglanie cukru)
– reakcja perhydrolu z jodkiem potasu („pasta do mycia zębów słonia”)
– utlenianie gliceryny przez nadmanganian potasu (samozapłon)